Language of document :

A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2020. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(C-285/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep

Az alapeljárás felei

Felperes: K

Alperes: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 883/2004/EK rendelet1 65. cikkének (2) és (5) bekezdését, hogy az a teljes munkanélküli személy, aki az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti ellátásokban az illetékes tagállamban való részesülés ideje alatt és/vagy munkaviszonyának megszűnése előtt másik tagállamba helyezte át a lakóhelyét, a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint jogosult munkanélküliségi ellátásra?

Jelentőséggel bír-e e tekintetben, hogy az említett személy milyen – például családi – okokból helyezte át lakóhelyét az illetékes tagállamtól eltérő tagállamba?

____________

1 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet. 5. kötet, 72.o.).