Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 22 Ιουλίου 2020 – Finanzamt B κατά X-Beteiligungsgesellschaft mbH

(Υπόθεση C-324/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Καθού και αναιρεσείον: Finanzamt B

Προσφεύγουσα και αναιρεσίβλητη: X-Beteiligungsgesellschaft mbH

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Προκύπτει στην περίπτωση μια άπαξ παρασχεθείσας υπηρεσίας, και επομένως ανεξάρτητα από χρονικά διαστήματα, ότι αυτή συνεπάγεται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή διαδοχικές πληρωμές, κατά την έννοια του άρθρου 64, παράγραφος 1, της οδηγίας για το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 1 , ήδη από τη συμφωνία για πληρωμή με δόσεις;

2)    Επικουρικώς, σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Πρέπει να θωρηθεί ότι υφίσταται μη καταβολή, κατά την έννοια του άρθρου 90, παράγραφος 1, της οδηγίας για το σύστημα ΦΠΑ, όταν ο υποκείμενος στον φόρο συμφωνεί κατά την παροχή της υπηρεσίας του ότι αυτή θα εξοφληθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις, το δε εθνικό δίκαιο προβλέπει για την περίπτωση της σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο πληρωμής διακανονισμό, με τον οποίο η προηγούμενη μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου ακυρώνεται και πάλι κατά τη διάταξη αυτή;

____________

1 EE 2006, L 347, σ. 1.