Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 22. juulil 2020 – Finanzamt B versus X-Beteiligungsgesellschaft mbH

(kohtuasi C-324/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Finanzamt B

Vastustaja: X-Beteiligungsgesellschaft mbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ühekordselt osutatud teenusega, mis järelikult ei ole perioodipõhine, kaasneb mitu järjestikust arvepidamist või makset käibemaksudirektiivi1 artikli 64 lõike 1 tähenduses juba tulenevalt teenuse eest osamaksetena tasumise kokkuleppest?

2.    Teise võimalusena juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: Kas lähtuda tuleb mittetasumisest käibemaksudirektiivi artikli 90 lõike 1 tähenduses, kui maksukohustuslane lepib teenuse osutamisel kokku, et teenuse eest tasutakse viie iga-aastase maksega ja riigisisene õigus näeb hilisema maksmise korral ette korrigeerimise, millega pööratakse tagasi viidatud sätte alusel eelnevalt toimunud maksustatava väärtuse vähendamine?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.