Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 22 iulie 2020 – Finanzamt B/X-Beteiligungsgesellschaft mbH

(Cauza C-324/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurent-pârât: Finanzamt B

Intimată-reclamantă: X-Beteiligungsgesellschaft mbH

Întrebările preliminare

În cazul unui serviciu prestat o singură dată și, prin urmare, care nu este legat de o perioadă, acordul privind plata în rate implică existența unor decontări sau plăți succesive în sensul articolului 64 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 ?

Cu titlu subsidiar, în cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: Situația în care persoana impozabilă convine, în prestarea serviciilor sale, ca acestea să fie remunerate în cinci rate anuale, iar dreptul național prevede, în cazul plății cu întârziere, o ajustare prin care este anulată reducerea anterioară a bazei de impozitare în conformitate cu articolul 90 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE trebuie să fie considerată o neplată în sensul acestei dispoziții?

____________

1 ABl. 2006, L 347, S. 1.