Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2020. uputio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španjolska) – F.C.I. protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(predmet C-244/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: F.C.I.

Druga stranka u postupku: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prethodna pitanja

Treba li članak 3. stavak 2. Direktive 79/7 od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti1 , kojim se iz područja primjene Direktive isključuju davanja u korist nadživjelih i obiteljska davanja, proglasiti nevaljanim ili ga takvim smatrati jer je protivan temeljnom načelu prava Europske unije kao što je načelo jednakog postupanja prema muškarcima i ženama, proglašeno temeljnom vrijednošću Europske unije u člancima 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji, članku 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i temeljnim pravom u članku 21. stavku 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i u vrlo ranoj i ustaljenoj sudskoj praksi Suda?

Treba li članak 6. Ugovora o Europskoj uniji i članak 17. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u vezi s člankom 1. Dodatnog protokola br. 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisanu u Rimu 4. studenoga 1950., tumačiti na način da im se protivi nacionalna mjera, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku (do koje je dovela Presuda Tribunala Constitucional (Ustavni sud) br. 40/2014 od 11. ožujka, nacionalna sudska praksa koja ju je tumačila i zakonodavna reforma s kojom je usklađena), koja je ― u praksi i s obzirom na opće nepoznavanje zahtjeva za formalizaciju i nepostojanje razdoblja prilagodbe za njezino ispunjavanje ― najprije onemogućila a zatim znatno otežala ostvarivanje prava na mirovinu za nadživjele osobe na temelju odnosa životnog partnerstva uređenog Códigom Civil Catalán (Građanski zakonik Katalonije)?

Treba li toliko temeljno načelo u pravu Europske unije kao što je načelo jednakog postupanja prema muškarcima i ženama, koje je navedeno kao temeljna vrijednost u člancima 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji, i zabranu diskriminacije na temelju spola, priznatu kao temeljno pravo u članku 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u vezi s člankom 14. Europske konvencije o ljudskim pravima, tumačiti na način da im se protivi nacionalna mjera, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku (do koje je dovela Presuda Tribunala Constitucional (Ustavni sud) br. 40/2014 od 11. ožujka, nacionalna sudska praksa koja ju je tumačila i zakonodavna reforma s kojom je usklađena), koja je, u praksi i s obzirom na opće nepoznavanje zahtjeva za formalizaciju i nepostojanje razdoblja prilagodbe za njezino ispunjavanje, najprije onemogućila a zatim znatno otežala ostvarivanje prava na mirovinu za nadživjele osobe na temelju odnosa životnog partnerstva uređenog Građanskim zakonikom Katalonije, na štetu mnogo većeg postotka žena nego muškaraca?

Treba li zabranu diskriminacije na temelju „rođenja” ili pak „pripadnosti nacionalnoj manjini”, kao uzroke ili „razloge” diskriminacije zabranjene člankom 21. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u vezi s člankom 14. Europske konvencije o ljudskim pravima, tumačiti na način da joj se protivi nacionalna mjera, poput mjere o kojoj je riječ u glavnom postupku (do koje je dovela Presuda Tribunala Constitucional (Ustavni sud) br. 40/2014 od 11. ožujka, nacionalna sudska praksa koja ju je tumačila i zakonodavna reforma s kojom je usklađena), koja je, u praksi i s obzirom na opće nepoznavanje zahtjeva za formalizaciju i nepostojanje razdoblja prilagodbe za njezino ispunjavanje, najprije onemogućila a zatim znatno otežala ostvarivanje prava na mirovinu za nadživjele osobe na temelju odnosa životnog partnerstva uređenog Građanskim zakonikom Katalonije?

____________

1 Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti (SL 1979., L 6, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3, str. 7.)