Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 31. července 2020 Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-195/18, Talanton AE v. Evropská komise

(Věc C-359/20 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (zástupci: K. Damis a M. Angelopoulos, dikigoroi)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

v plném rozsahu zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 13. května 2020, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon v. Evropská komise (věc T-195/18);

vyhověl žalobě ze dne 16. března 2018 podané žalobkyní v prvním stupni /navrhovatelkou;

zamítl vedlejší žalobu žalované v prvním stupni /odpůrkyně;

uložil odpůrkyni náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelkou.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1) Nesprávné právní posouzení – nesprávné uplatnění zásady dobré víry při plnění smluvních povinností a porušení požadavku právní jistoty, jenž orgánům Evropské unie ukládá, aby své pravomoci vykonávaly v přiměřené lhůtě.

– V rámci první části tohoto důvodu navrhovatelka uvádí, že Tribunál zkreslil rozsah zásady, že rozhodnutí musí být přijímána v přiměřené lhůtě, přičemž ponechal bez povšimnutí veškeré relevantní okolnosti projednávaného případu.

– V rámci druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že jak délka trvání řízení, tak postoje Komise během celé doby jeho trvání u ní vyvolaly legitimní očekávání, že na ní nebudou uplatněny žádné finanční opravy.

2) Nesprávné právní posouzení – nesprávné uplatnění zásady dobré víry, pokud jde o přijetí skutečnosti, že Komise porušila pravidla o subdodávkách při provádění auditu.

– Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně použil článek 1134 belgického občanského zákoníku, jak je vykládán belgickým kasačním soudem.

____________