Language of document :

Valitus, jonka Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon on tehnyt 31.7.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-195/18, Talanton v. komissio, 13.5.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-359/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (edustajat: K. Damis ja M. Angelopoulos, dikigoroi)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-195/18, Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon v. Euroopan komissio 13.5.2020 antaman tuomion kokonaisuudessaan

hyväksyy valittajan 16.3.2018 nostaman kanteen

hylkää vastapuolen vastakanteen

velvoittaa vastapuolen korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Oikeudellinen virhe – riidanalaisen sopimuksen täytäntöönpanossa sovellettavan lojaliteettiperiaatteen virheellinen soveltaminen ja oikeusvarmuuden periaatteen, jonka mukaan unionin toimielimet ovat velvollisia käyttämään toimivaltuuksiaan kohtuullisessa määräajassa, loukkaaminen.

Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut virheellisesti kohtuullisen määräajan periaatteen sisältöä eikä ole ottanut huomioon kaikkia asian kannalta merkityksellisiä olosuhteita.

Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa, että sille oli syntynyt sekä menettelyn keston että komissiolla menettelyn kuluessa olleen kannan perusteella perusteltu luottamus siihen, että sille ei määrätä rahoitusoikaisuja.

Toinen valitusperuste: Oikeudellinen virhe – lojaliteettiperiaatteen virheellinen soveltaminen komission tarkastuksen kuluessa käytettävää alihankintaa koskevien sääntöjen rikkomisen takia

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan virheellisesti Belgian siviilikoodeksin 1134 pykälää, sellaisena kuin Belgian Cour de cassation on tulkinnut sitä.

____________