Language of document :

Žalba koju je 31. srpnja 2020. podnio Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-195/18, Talanton AE protiv Europske komisije

(predmet C-359/20 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (zastupnici: K. Damis i M. Angelopoulos, odvjetnici)

Druga stranka u žalbenom postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj zahtijeva od Suda da:

u cijelosti ukine presudu Općeg suda Europske unije od 13. svibnja 2020., Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Europska komisija (predmet T-195/18);

prihvati tužbu koju je 16. ožujka 2018. podnio tužitelj iz prvostupanjskog postupka/žalitelj;

odbije protužalbu tuženika iz prvostupanjskog postupka/druge stranke u žalbenom postupku;

naloži tuženiku snošenje troškova postupka tužitelja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Pogreška koja se tiče prava – Pogrešna primjena načela savjesnosti i poštenja u kontekstu ispunjenja ugovornih obveza i nepoštivanje zahtjeva pravne sigurnosti koji institucijama Europske unije nalaže da svoje ovlasti moraju izvršavati u razumnom roku.

– Prvim dijelom ovog žalbenog razloga žalitelj prigovara da je Opći sud pogrešno protumačio područje primjene načela pokretanja postupka u razumnom roku, propustivši uzeti u obzir sve relevantne okolnosti predmetnog slučaja.

– Drugim dijelom prvog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da su kako trajanje postupka tako i stajališta koja je Komisija zauzimala tijekom cijelog njegovog provođenja kod žalitelja stvorili legitimna očekivanja da na njega neće biti primijenjen nikakav financijski ispravak.

2.    Pogreška koja se tiče prava – Pogrešna primjena načela savjesnosti i poštenja u pogledu utvrđivanja činjenice da je Komisija prekršila pravila o podugovaranju prilikom provođenja revizije.

– Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava jer nije pravilno primijenio članak 1134. belgijskog Građanskog zakonika, kako ga tumači belgijski Kasacijski sud.

____________