Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2020. gada 13. maija spriedumu lietā T-195/18 Talanton AE/Eiropas Komisija 2020. gada 31. jūlijā iesniedza Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon

(Lieta C-359/20 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (pārstāvji: K. Damis un M. Angelopoulos, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu:

pilnībā atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2020. gada 13. maija spriedumu Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Eiropas Komisija (lieta T-195/18);

apmierināt prasītājas pirmajā instancē/apelācijas sūdzības iesniedzējas 2018. gada 16. martā celto prasību;

noraidīt atbildētājas pirmajā instancē/atbildētājas apelācijas tiesvedībā pretprasību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējai radušos tiesāšanās izdevumus.

Motīvi un galvenie argumenti

1) Tiesību kļūda – esot ticis kļūdaini piemērots labticības princips, pildot līgumiskās saistības, un pārkāpts tiesiskās noteiktības princips, atbilstoši kuram Savienības iestādēm savas pilnvaras ir jāīsteno saprātīgā termiņā.

– Šī pamata pirmajā daļā apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot nepareizi interpretējusi principu, atbilstoši kuram ir jārīkojas saprātīgā termiņā, attiecīgi neņemdama vērā visus atbilstošos lietas apstākļus.

– Pirmā pamata otrajā daļā apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka gan procedūras ilgums, gan procedūras gaitā paustā Komisijas nostāja esot radījusi apelācijas sūdzības iesniedzējai tiesisko paļāvību, ka tai netiks piemērotas nekādas finanšu korekcijas.

2) Tiesību kļūda – labticības principa kļūdaina piemērošana, Komisijas pārbaudē pārkāpjot apakšuzņēmēja tiesības regulējošos noteikumus.

– Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, nepareizi piemērojot Beļģijas Civilkodeksa 1134. pantu, kā to ir interpretējusi Beļģijas Kasācijas tiesa.

____________