Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. března 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg - Německo) – QF v. Germanwings GmbH

(Věc C-816/19)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 45, 10.2.2020.