Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 6. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hamburg - Nemčija) – QF/Germanwings GmbH

(Zadeva C-816/19)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 45, 10.2.2020.