Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 13. märtsi 2020. aasta määrus (High Court of Justice’i (England & Wales), Queen’s Bench Divisioni (Divisional Court) eelotsusetaotlus - Ühendkuningriik) – AC, TM, GM, MM versus ABC Sl, XYZ Plc

(kohtuasi C-814/19)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 10, 13.1.2020.