Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Divisional Court) – Spojené kráľovstvo) – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

(vec C-814/19)1

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 10, 13.1.2020.