Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2020. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Ferimet S.L. protiv Administración General del Estado

(predmet C-281/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Ferimet S.L.

Druga stranka u kasacijskom postupku: Administración General del Estado

Prethodna pitanja

Treba li članak 168. i povezane članke Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , te načelo porezne neutralnosti koje iz nje proizlazi, kao i sudsku praksu Suda koja je tumači, tumačiti na način da ne dopuštaju odbitak pretporeza onim poduzetnicima koji na temelju sustava prijenosa porezne obveze ili, u skladu s pravnom terminologijom Unije, obrnute porezne obveze, izdaju dokaznu ispravu (račun) o transakciji stjecanja robe koju provode te u tu ispravu dodaju fiktivnog dobavljača kako bi bilo nesporno to da je stjecanje stvarno obavio poduzetnik o kojem je riječ koji je namijenio kupljene materijale za svoj trgovački promet?

U slučaju da se praksa poput one opisane, za koju treba smatrati da je poznata zainteresiranoj osobi, može kvalificirati kao nepoštena ili prijevarna te kao takva ne dopušta odbitak pretporeza, mora li se za nepriznavanje tog odbitka iscrpno dokazati postojanje porezne pogodnosti koja nije u skladu s ciljevima na kojima se temelji uređenje PDV-a?

Naposljetku, ako je to dokazivanje nužno, treba li se porezna pogodnost koja bi omogućila nepriznavanje odbitka i koju, po potrebi, treba utvrditi u konkretnom slučaju, odnositi isključivo na samog poreznog obveznika (stjecatelja robe) ili je potrebno da eventualno postoji i kod drugih sudionika u poslu?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)