Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) στις 28 Ιουλίου 2020 – UW κατά Ryanair DAC

(Υπόθεση C-346/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: UW

Καθής: Ryanair DAC

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/911 , την έννοια ότι σημαντική καθυστέρηση πτήσεως μπορεί επίσης να «έχει προκληθεί» και από έκτακτες περιστάσεις όταν αυτές προέκυψαν την προηγούμενη μέρα σε προγενέστερη πτήση του συγκεκριμένου αεροσκάφους;

Με διάταξη του Δικαστηρίου της 6ης Αυγούστου 2020 η υπόθεση διεγράφη από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.

____________

1 ΕΕ 2004, L 46, σ. 1.