Language of document :

Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2020. július 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UW kontra Ryanair DAC

(C-346/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: UW

Alperes: Ryanair DAC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikkének (3) bekezdését, hogy valamely légi járat jelentős késése akkor is különleges körülményekre „vezethető vissza”, ha ezek a körülmények az előző napon a tervezett géppel biztosított előző légi járattal összefüggésben merültek fel?

A Bíróság 2020. augusztus 6-i végzésével törölte az ügyet a Bíróság nyilvántartásából.

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.