Language of document :

2020 m. liepos 28 d. Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UW / Ryanair DAC

(Byla C-346/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UW

Atsakovė: Ryanair DAC

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad skrydžio atidėjimas ilgam laikui gali būti laikomas įvykusiu dėl ypatingų aplinkybių ir tuomet, kai šios aplinkybės aptiktos per lėktuvo, kuriuo numatyta vykdyti skrydį, apžiūrą likus dienai iki skrydžio?

2020 m. rugpjūčio 6 d. Teisingumo Teismo nutartimi byla išbraukta iš Teisingumo Teismo bylų registro.

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.