Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 28 juli 2020 – UW / Ryanair DAC

(Zaak C-346/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: UW

Verwerende partij: Ryanair DAC

Prejudiciële vraag

Moet artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/911 aldus worden uitgelegd dat de grote vertraging van een vlucht ook dan het gevolg kan zijn van buitengewone omstandigheden indien deze omstandigheden zich hebben voorgedaan tijdens een retourvlucht van het ingeplande toestel op de dag ervoor.

De zaak is bij beschikking van het Hof van 6 augustus 2020 doorgehaald in het register van het Hof.

____________

1 PB 2004, L 46, blz. 1.