Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 28 iulie 2020 – UW/Ryanair DAC

(Cauza C-346/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UW

Pârâtă: Ryanair DAC

Întrebarea preliminară

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 trebuie interpretat în sensul că întârzierea prelungită a unui zbor poate „fi cauzată” de împrejurări excepționale, chiar și atunci când aceste împrejurări au survenit în ajun în legătură cu un aparatul de zbor programat pentru un zbor anterior?

Cauza a fost radiată din registrul Curții prin Ordonanța Curții din 6 august 2020.

____________

1 JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218.