Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 28. julija 2020 – UW/Ryanair DAC

(Zadeva C-346/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UW

Tožena stranka: Ryanair DAC

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 razlagati tako, da so „vzrok“ za veliko zamudo leta izredne razmere tudi takrat, kadar te razmere nastanejo dan prej, na prejšnjem letu z načrtovanim letalom?

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 6. avgusta 2020 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________

1 UL 2004, L 46, str. 1.