Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Nacional (Hispaania) 1. juulil 2020 – GE Auto Service Leasing GMBH versus Tribunal Económico Administrativo Central

(kohtuasi C-294/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Nacional

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: GE Auto Service Leasing GMBH

Vastustaja: Tribunal Económico-Administrativo Central (keskne maksuasjade vaidekomisjon, Hispaania)

Eelotsuse küsimused

Kas tuleb pidada õiguspäraseks seda, et maksukohustuslane, kellel maksuhaldur on korduvalt palunud tõendada tagastamisõiguse tingimuste täitmist, jätab selle nõude ilma mingi mõistliku põhjenduseta täitmata, ning pärast seda, kui talle maksu tagastamisest on keeldutud, lükkab ta dokumentide esitamise edasi kuni läbivaatamis- või kohtumenetluseni?

Kas asjaolu, et maksukohustuslane ei esita oma õiguse põhjendamiseks vajalikku teavet maksuhaldurile, kui tal võimaldati seda esitada ja talt nõuti seda teavet, ning jätab selle esitamata ilma mõjuva põhjenduseta, ja esitab seevastu selle teabe vabatahtlikult hiljem läbivaatamisorganile või kohtule, võib pidada õiguse kuritarvitamiseks?

Kas maksukohustuslane, kelle asukoht ei ole liikmesriigis, kaotab kas seetõttu, et ta on jätnud oma tagastamisõiguse tõendamiseks vajaliku teabe tähtajaks ja ilma mõistliku põhjenduseta esitamata või seetõttu, et tema teguviis on kuritarvitav, pärast seda, kui ettenähtud või selleks antud tähtaeg on möödunud ja kui maksuhaldur on teinud maksu tagastamisest keelduva otsuse, oma õiguse maksu tagastamisele?

____________