Language of document :

Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2020. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GE Auto Service Leasing GMBH kontra Tribunal Económico Administrativo Central

(C-294/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Nacional

Az alapeljárás felei

Felperes: GE Auto Service Leasing GMBH

Alperes: Tribunal Económico Administrativo Central

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvényesnek kell-e tekinteni azt, hogy egy adóalany – miután őt az adóhatóság több alkalommal felszólította arra, hogy igazolja a visszatérítéshez való jog feltételeinek fennállását – a felszólításnak észszerű indok nélkül nem tesz eleget, és – miután megtagadták tőle a visszatérítést – az iratokat később, a közigazgatási felülvizsgálat során vagy a bírósági szakaszban adja át?

Joggal való visszaélésnek minősülhet-e az, hogy az adóalany a jogának alátámasztásához szükséges információt nem akkor közli az adóhatósággal, amikor ezt megtehetné, illetve amikor azt kérik tőle, és ezt érvényes indok nélkül teszi, ezzel szemben ezen információ közlésére később, önkéntes módon, a felülvizsgálati szerv vagy a bíróság útján kerül sor?

A nem letelepedett adóalany – vagy azért, mert határidőben és észszerű indok nélkül nem közölte a visszaterítéshez való jogának igazolása szempontjából releváns információt, vagy pedig visszaélésszerű magatartása miatt – elveszíti-e a visszatérítéshez való jogát, ha az e tekintetben előírt vagy biztosított határidő eltelt és az adóhatóság a visszatérítés elutasításáról szóló határozatot hozott?

____________