Language of document :

2020 m. liepos 1 d. Audiencia Nacional (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central

(Byla C-294/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Nacional

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: GE Auto Service Leasing GMBH

Atsakovas: Tribunal Económico Administrativo Central

Prejudiciniai klausimai

l.    Ar turėtų būti laikoma priimtina tai, kad apmokestinamasis asmuo po to, kai mokesčių administratorius pakartotinai jo paprašė įrodyti, jog jis turi teisę į PVM grąžinimą, be jokio pagrįsto pateisinimo nevykdo to, ko jo yra prašoma, o priėmus sprendimą dėl atsisakymo grąžinti PVM, delsia pateikti dokumentus administracinį ginčą nagrinėjant ne teismo tvarka arba teismo proceso metu?

2.    Ar piktnaudžiavimu teise gali būti laikoma tai, kad apmokestinamasis asmuo mokesčių administratoriui nepateikia būtinos, jo teisę pagrindžiančios, informacijos, kai jam buvo leidžiama ir nurodyta tą padaryti, ir to nepadaro be pateisinamos priežasties, o vietoj to ši informacija vėliau savanoriškai pateikiama administracinį ginčą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai arba teismui?

3.    Ar neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kuris laiku ir be pagrįsto pateisinimo nepateikė būtinos informacijos, kad įrodytų savo teisę į PVM grąžinimą, arba kuris piktnaudžiavo, teisę į PVM grąžinimą praranda, pasibaigus numatytam ar tam suteiktam terminui ir administratoriui priėmus sprendimą dėl atsisakymo grąžinti PVM?

____________