Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 1. jūlijā iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – GE Auto Service Leasing GmbH/Tribunal Económico Administrativo Central

(Lieta C-294/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Nacional

Pamatlietas puses

Prasītāja: GE Auto Service Leasing GmbH

Atbildētāja: Tribunal Económico Administrativo Central

Prejudiciālie jautājumi

Vai ir pieļaujami, ka nodokļa maksātājs, kuram nodokļu administrācija vairākkārt ir prasījusi pierādīt, ka ir izpildīti priekšnosacījumi tiesībām uz nodokļa atmaksu, bez pamatota iemesla neizpilda šo prasību un pēc tam, kad nodokļa atmaksa viņam ir atteikta, novilcina vajadzīgo dokumentu iesniegšanu līdz administratīvās pārskatīšanas procedūrai vai tiesvedībai?

Vai par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu var uzskatīt faktu, ka nodokļa maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai savu tiesību pamatošanai vajadzīgo informāciju, kuru viņam tika gan atļauts, gan prasīts iesniegt un kuru viņš bez pamatota iemesla neiesniedz, turpretim šī informācija vēlāk tiek labprātīgi sniegta pārskatīšanas iestādei vai tiesai?

Vai attiecīgajā teritorijā nereģistrēts nodokļa maksātājs - vai nu tāpēc, ka viņš bez pamatota iemesla savlaicīgi nav sniedzis informāciju, kas ir nozīmīga, lai pierādītu savas tiesības uz atmaksu, vai tāpēc, ka ir ļaunprātīgi rīkojies - zaudē tiesības uz nodokļa atmaksu pēc tam, kad ir beidzies tam paredzētais vai noteiktais termiņš un administrācija ir pieņēmusi lēmumu atteikt atmaksu?

____________