Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Opatowie (Poola) 8. juulil 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. versus KM

(kohtuasi C-303/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Opatowie

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Kostja: KM

Eelotsuse küsimused

Kas karistusega, mis on Poola väärteoseadustiku (Kodeks wykroczeń) artikli 138c §-s 1 ette nähtud selle eest, kui jäetakse täitmata tarbija krediidivõimelisuse hindamise kohustus, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ1 , mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, artikli 8 lõikes 1, rakendatakse asjakohasel ja piisaval viisil nõuet, et liikmesriigi õiguses tuleb sätestada tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused krediidiandjatele, kes rikuvad tarbija krediidivõimelisuse hindamise nõuet, mis on pandud liikmesriigile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, artiklis 23?

____________

1 ELT 2008, L 133, lk 66–92.