Language of document :

A Sąd Rejonowy w Opatowie (Lengyelország) által 2020. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S. A. kontra KM

(C-303/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Opatowie

Az alapeljárás felei

Felperes: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S. A.

Alperes: KM

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A lengyel Kodeks wykroczeń (a szabálysértésekről szóló törvénykönyv) 138c. cikkének 1. §-ában a fogyasztó hitelképességének értékelésére vonatkozó, a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 8. cikkének (1) bekezdésében előírt kötelezettség megsértésében álló szabálysértés szankciója a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkében a tagállamokkal szemben előírt azon követelmény megfelelő és kellő végrehajtásának minősül-e, amely szerint a fogyasztó hitelképességének értékelésére vonatkozó kötelezettség hitelező általi megsértése esetén a nemzeti jognak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell előírnia?

____________

1 HL 2008. L 133., 66. o.; helyesbítések: HL 2009. L 207., 14. o.; HL 2010. L 199., 40. o.; HL 2011. L 234., 46. o.