Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Opatowie (Poljska) 8. julija 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxemburg) S.A./KM

(Zadeva C-303/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Opatowie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Tožena stranka: KM

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali sankcija za prekršek, ki je v členu 138c(1) Kodeks wykroczeń (poljski zakon o prekrških) določena za neizpolnitev obveznosti ocene potrošnikove kreditne sposobnosti iz člena 8(1) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS1 , pomeni primeren in zadosten prenos zahteve iz člena 23 te direktive, da država članica v nacionalnih predpisih določi učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za primer, da dajalec kredita krši obveznost ocene potrošnikove kreditne sposobnosti?

____________

1 UL 2008, L 133, str. 66.