Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. svibnja 2020. uputio Krajský súd Prešov (Slovačka) – Prima banka Slovensko a.s. protiv HD

(predmet C-192/20)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský súd Prešov

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Prima banka Slovensko a.s.

Tuženik: HD

Prethodna pitanja

1.    Treba li Direktivu 93/131 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (u daljnjem tekstu: Direktiva 93/13), konkretno njezin članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 1., u vezi s tumačenjem te direktive navedenim u presudi Suda Europske unije u spojenim predmetima C-96/16 i C-94/17, tumačiti na način da joj se protivi propis kao što je zaštitna okvirna odredba članka 54. stavka 1. Občianskog zákonníka (Građanski zakonik) kojom se ne dopušta ugovorno pogoršanje položaja potrošača u odnosu na zakonsku odredbu kojom se u slučaju potrošačeva kašnjenja s otplatom kredita predviđaju sljedeća prava vjerovnika:

pravo vjerovnika na zatezne kamate čiji je iznos ograničen uredbom vlade;

pravo vjerovnika na druge sankcije koje vjerovnik može primijeniti u odnosu na potrošača čiji je iznos uvećan za zatezne kamate ograničen nepodmirenim iznosom glavnice;

pravo vjerovnika na odštetu u slučaju da je šteta koju je vjerovnik pretrpio viša od zateznih kamata, i to na naknadu štete u neograničenom opsegu u skladu sa stvarnom štetom.

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: protivi li se visokoj razini zaštite prava potrošača na temelju članka 38. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) i članku 4. stavku 2. i članku 169. stavku 1. UFEU-a to da potrošač zbog kašnjenja u izvršenju ugovornih obveza plati paušalne troškove vjerovnika, a ne protuvrijednost stvarne štete koju je pretrpio vjerovnik, čak i ako je stvarna šteta niža od paušalnih troškova?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)