Language of document : ECLI:EU:C:2020:663


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 3 września 2020 r. – Gamma-A/EUIPO

(sprawa C200/20 P)

Odwołanie – Wzór wspólnotowy – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Ciężar dowodu

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 9)

2.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Wymogi formalne – Zakres

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a, 170b)

(zob. pkt 10–12)

3.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Kwestia, która nie była przedmiotem badania przez Trybunał – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a, 170b)

(zob. pkt 15)

4.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a, 170b)

(zob. pkt 17)

5.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 19)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

Gamma-A SIA pokrywa własne koszty.