Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. července 2020 Wonder Line, SL proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-284/19, Wonder Line v. EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL)

(Věc C-322/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Wonder Line, SL (zástupce: E. Manresa Medina, abogado)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením místopředsedkyně ze dne 26. srpna 2020 Soudní dvůr rozhodl, že kasační opravný prostředek se odmítá jako nepřípustný a navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.

____________