Language of document :

Wonder Line, SL-i 14. juulil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. mai 2020 otsuse peale kohtuasjas T-284/19: Wonder Line versus EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL)

(kohtuasi C-322/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Wonder Line, SL (esindaja: abogado E. Manresa Medina)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Asepresidendi 26. augusti 2020 määrusega jättis Euroopa Kohus apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja jättis apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________