Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 14 juli 2020 door Wonder Line, SL tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 mei 2020 in zaak T-284/19, Wonder Line/EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL)

(Zaak C-322/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Wonder Line, SL (vertegenwoordiger: E. Manresa Medina, abogado)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Bij beschikking van 26 augustus 2020 heeft de vicepresident van het Hof de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard en rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________