Language of document :

Odvolanie podané 14. júla 2020: Wonder Line, SL proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. mája 2020 vo veci T-284/19, Wonder Line/EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL)

(vec C-322/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Wonder Line, SL (v zastúpení: E. Manresa Medina, abogado)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Uznesením podpredsedníčky z 26. augusta 2020 Súdny dvor rozhodol, že odvolanie sa ako neprípustné zamieta a odvolateľka je povinná nahradiť trovy konania.

____________