Language of document :

Pritožba, ki jo je 14. julija 2020 vložila Wonder Line, SL zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. maja 2020 v zadevi T-284/19, Wonder Line/EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL)

(Zadeva C-322/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Wonder Line, SL (zastopnik: E. Manresa Medina, abogado)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

S sklepom podpredsednika Sodišča z dne 26. avgusta 2020 se pritožba kot nedopustna zavrže in pritožnici naloži plačilo njenih stroškov.

____________