Language of document :

Överklagande ingett den 14 juli 2020 av Wonder Line, SL av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-284/19, Wonder Line mot EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL)

(Mål C-322/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Wonder Line, SL (ombud: E. Manresa Medina, abogado)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Genom beslut av den 26 augusti 2020 beslutade domstolens vice-ordförande att överklagandet avvisas och klaganden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________