Language of document :

A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2020. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NE kontra Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(C-205/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Az alapeljárás felei

Felperes(ek): NE

Ellenérdekű hatóság: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Érintett fél: Finanzpolizei Team 91

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A szankciók arányosságának a 2014/67/EU irányelv1 20. cikkében előírt és az Európai Unió Bírósága által a Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, ECLI:EU:C:2019:1108), valamint a Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 és C-494/19, ECLI:EU:2019:1103) végzésében értelmezett követelménye közvetlenül alkalmazandó irányelvi rendelkezés-e?

Amennyiben az első kérdésre adott válasz nemleges:

A tagállami jog uniós joggal összhangban álló értelmezése lehetővé és szükségessé teszi-e, hogy a tagállam bírósága és a tagállam közigazgatási hatósága a jelen esetben alkalmazandó nemzeti szabálysértési rendelkezéseket kiegészítse az arányosság követelményének az Európai Unió Bírósága által a Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18),2 valamint a Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 és C-494/19)3 végzésében meghatározott ismérveivel, anélkül hogy új nemzeti jogszabály megalkotására kerülne sor?

____________

1 A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 159., 11. o.).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.