Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) la 8 mai 2020 – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Cauza C-205/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Părțile din procedura principală

Recurent: NE

Autoritate intimată: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Cu participarea: Finanzpolizei Team 91

Întrebările preliminare

Cerința proporționalității sancțiunilor prevăzută la articolul 20 din Directiva 2014/67/UE1 și interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Ordonanța Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 , precum și în Ordonanța Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 și C-494/19)3 reprezintă o dispoziție direct aplicabilă a directivei?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Interpretarea dreptului național în conformitate cu dreptul Uniunii permite și impune ca instanțele și autoritățile administrative ale statelor membre să completeze, fără să fie adoptată o nouă dispoziție de drept național, dispozițiile sancționatorii aplicabile în prezenta cauză cu criteriile de proporționalitate stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Ordonanța Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, ECLI:EU:C:2019:1108), precum și în Ordonanța Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 și C-494/19, ECLI:EU:2019:1103)?

____________

1     Directiva 2014/67/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO 2014, L 159, p. 11).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.