Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 8. maja 2020 – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Zadeva C-205/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: NE

Nasprotni organ v pritožbenem postopku: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Druga stranka: Finanzpolizei Team 91

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je zahteva po sorazmernosti sankcij, ki je določena v členu 20 Direktive 2014/67/EU1 ter razložena v sklepih Sodišča Evropske unije Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 in Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 in C-494/19)3 , določba direktive, ki se uporablja neposredno?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali razlaga nacionalnega prava v skladu s pravom Unije dovoljuje in zahteva, da sodišča in upravni organi države članice nacionalne kazenske določbe, ki se uporabljajo v obravnavani zadevi, dopolnijo z merili sorazmernosti, določenimi v sklepih Sodišča Evropske unije Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, ECLI:EU:C:2019:1108) ter Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 in C-494/19), ne da bi bil na nacionalni ravni sprejet nov pravni predpis?

____________

1     Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL 2014, L 159, str. 11).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.