Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 3 Ιουλίου 2020 – Commerzbank AG κατά E.O.

(Υπόθεση C-296/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και αναιρεσείουσα: Commerzbank AG

Εναγόμενος και αναιρεσίβλητος: E.O.

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της Συμβάσεως του Λουγκάνο ΙΙ1 την έννοια ότι η «άσκηση» επαγγελματικής ή εμπορικής δραστηριότητας εντός δεσμευόμενου από τη Σύμβαση κράτους, στο έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του ο καταναλωτής, προϋποθέτει απαραιτήτως την ύπαρξη διασυνοριακής δραστηριότητας από πλευράς του αντισυμβαλλόμενου του καταναλωτή ήδη κατά την κατάρτιση και τη σύναψη της μεταξύ τους σύμβασης ή η διάταξη αυτή έχει επίσης εφαρμογή για τον καθορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου για την εκδίκαση αγωγής ακόμη και όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είχαν μεν κατά τη σύναψη της μεταξύ τους σύμβασης την κατοικία τους στο ίδιο δεσμευόμενο από τη Σύμβαση του Λουγκάνο ΙΙ κράτος, υπό την έννοια των άρθρων 59 και 60 αυτής, πλην όμως η μεταξύ τους έννομη σχέση κατέστη εκ των υστέρων διασυνοριακή, λόγω μεταγενέστερης μεταφοράς της κατοικίας του καταναλωτή σε άλλο δεσμευόμενο από τη Σύμβαση κράτος;

Εφόσον η διασυνοριακή δραστηριότητα κατά τον χρόνο της σύναψης της σύμβασης δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση:

Αποκλείει γενικώς το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της Συμβάσεως του Λουγκάνο ΙΙ, σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παράγραφος 2 αυτής, τον καθορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας βάσει του άρθρου 5, σημείο 1, της ίδιας Συμβάσεως όταν ο καταναλωτής κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της έγερσης της αγωγής μεταφέρει την κατοικία του σε άλλο δεσμευόμενο από τη Σύμβαση κράτος ή μήπως απαιτείται συμπληρωματικά αφενός μεν ο αντισυμβαλλόμενος του καταναλωτή να ασκεί ή να κατευθύνει τις επαγγελματικές ή εμπορικές του δραστηριότητες επίσης και στο έδαφος του κράτους της νέας κατοικίας, αφετέρου δε η μεταξύ τους σύμβαση να εμπίπτει στο πεδίο των εν λόγω δραστηριοτήτων του;

____________

1     Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2007, L 339, σ. 3).