Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commerzbank AG kontra E. O.

(C-296/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Commerzbank AG

Alperes: E. O.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a második Luganói Egyezmény1 15. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységnek a fogyasztó lakóhelyének az egyezmény által kötelezett államában történő „folytatása” már a szerződés előkészítése és megkötése során a fogyasztóval szerződő fél határokon átnyúló tevékenységét feltételezi, vagy a rendelkezést akkor is alkalmazni kell a keresetre joghatósággal rendelkező bíróság megállapításához, ha a szerződő felek a szerződés megkötésekor ugyanabban az egyezmény által kötelezett államban rendelkeztek a második Luganói Egyezmény 59. és 60. cikke értelmében vett lakóhellyel, és a jogviszony csak utólag, azáltal vált nemzetközi jellegűvé, hogy a fogyasztó később az egyezmény által kötelezett másik államba költözött?

Ha a szerződéskötés időpontjában nem kell határokon átnyúló tevékenységnek fennállnia:

Főszabály szerint kizárja-e a második Luganói Egyezmény 16. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja a joghatósággal rendelkező bíróságnak a második Luganói Egyezmény 5. cikkének 1. pontja alapján történő megállapítását, ha a fogyasztó a szerződés megkötése és a keresetindítás között az egyezmény által kötelezett másik államba költözött, vagy az is szükséges, hogy a fogyasztóval szerződő fél a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységét az új lakóhely szerinti államban is folytassa, vagy e tevékenysége ezen államra is irányuljon, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozzon?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény (HL 2007. L 339., 3. o.).