Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 3 iulie 2020 – Commerzbank AG/E.O.

(Cauza C-296/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă-reclamantă: Commerzbank AG

Intimat-pârât: E.O.

Întrebările preliminare

Articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Convenția de la Lugano II1 trebuie să fie interpretat în sensul că „desfășurarea” unei activități comerciale sau profesionale în statul obligat prin convenție pe teritoriul căruia este domiciliat consumatorul presupune existența unei activități transfrontaliere a cocontractantului consumatorului încă de la momentul pregătirii și al încheierii contractului sau, pentru a stabili instanța competentă să soluționeze o acțiune, această dispoziție se aplică și în cazul în care, la momentul încheierii contractului, părțile la contract își aveau domiciliul în același stat obligat prin convenție, în sensul articolelor 59 și 60 din Convenția de la Lugano II, iar elementul de extraneitate al raportului juridic a apărut abia a posteriori, prin faptul că consumatorul s-a mutat ulterior într-un alt stat obligat prin convenție?

În cazul în care, la momentul încheierii contractului, nu este necesară o activitate transfrontalieră:

Articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Convenția de la Lugano II coroborat cu articolul 16 alineatul (2) din aceeași convenție exclude, în general, stabilirea instanței competente în temeiul articolului 5 punctul 1 din această convenție în cazul în care, între încheierea contractului și introducerea acțiunii, consumatorul s-a mutat într-un alt stat obligat prin convenție sau este necesar ca, în plus, cocontractantul consumatorului să își desfășoare activitatea comercială sau profesională și în noul stat de domiciliu ori să își direcționeze activitatea respectivă spre cel din urmă stat, iar contractul să intre în sfera de acțiune a acestor activități?

____________

1     Convenția privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2007, L 339, p. 3).