Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 13. července 2020 – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA v. Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica zřízené u Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica zřízené u Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica zřízené uTribunale di Roma, Procura della Repubblica zřízené u Tribunale di Locri

(Věc C-318/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Vodafone Italia SpA

Odpůrci: Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica zřízené u Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica zřízené u Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica zřízené u Tribunale di Roma, Procura della Repubblica zřízené u Tribunale di Locri

Předběžná otázka

Brání obecné zásady uvedené v článcích 18, 26 a 102 a násl. SFEU takové vnitrostátní právní úpravě, která při určování metod výpočtu sazby, za kterou telekomunikační operátoři uskutečňují odposlechy nařízené soudem, nevyžaduje dodržování zásady plné náhrady nákladů?

____________