Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 13.7.2020 – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA ja Vodafone Italia SpA v. Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ja Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(asia C-318/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA ja Vodafone Italia SpA

Vastapuolet: Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ja Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Ennakkoratkaisukysymys

Unionin tuomioistuinta pyydetään lausumaan, ovatko SEUT 18 artiklassa, SEUT 26 artiklassa sekä SEUT 102 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa tarkoitetut yleiset periaatteet esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan teleoperaattorien toteuttamasta, oikeusviranomaisen määräämästä tietoliikenteen seurannasta maksettavan tariffin laskutapaa määritettäessä ei edellytetä kustannusten täysimääräisen korvaamisen periaatteen noudattamista.

____________