Language of document :

2020 m. liepos 13 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA / Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(Byla C-318/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Vodafone Italia SpA

Kitos apeliacinio proceso šalys: Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Prejudicinis klausimas

Ar pagal SESV 18, 26, 102 ir paskesniuose straipsniuose įtvirtintus bendruosius principus leidžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos nustatant tarifo, taikomo telekomunikacijų operatorių vykdomai perėmimo veiklai remiantis teisminių institucijų prašymais, skaičiavimo tvarką nereikalaujama laikytis visų sąnaudų kompensavimo principo?

____________