Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 13. jūlijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(Lieta C-318/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājas: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA un Vodafone Italia SpA

Atbildētājas: Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Prejudiciālais jautājums

Lūgums Tiesai noteikt, vai LESD 18., 26. un 102. un nākamajos pantos paredzētie vispārēji principi pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā, nosakot kārtību, atbilstoši kurai aprēķina tarifu par pārtveršanas darbībām, kuras telesakaru operatoriem ir jāveic pēc tiesu iestādes pieprasījuma, nav paredzēts pienākums ievērot pilnīgas izmaksu atlīdzināšanas principu?

____________