Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 13. júla 2020 – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dellʼEconomia e delle Finanze, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

(vec C-318/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľky: Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Vodafone Italia SpA.

Odporcovia: Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dellʼeconomia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Prejudiciálna otázka

Bránia všeobecné zásady zakotvené v článkoch 18, 26 a 102 a nasledujúcich ZFEÚ vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje taký spôsob výpočtu poplatku za odpočúvania vykonané telefónnymi operátormi na základe príkazu súdneho orgánu, ktorý nevyžaduje súlad so zásadou úplnej náhrady nákladov?

____________