Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Mainz (Nemčija) 16. julija 2020 – KX/PY GmbH

(Zadeva C-317/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Mainz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: KX

Tožena stranka: PY GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 18(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 razlagati tako, da ta člen poleg določbe o mednarodni pristojnosti vsebuje tudi določbo o krajevni pristojnosti nacionalnih sodišč v zadevah pogodb o potovanju, ki jo mora upoštevati sodišče, ki odloča v zadevi, če imata tako potrošnik kot potnik kakor tudi druga pogodbena stranka, to je organizator potovanja, stalno prebivališče oziroma sedež v isti državi članici, končni namembni kraj potovanja pa ne leži v tej državi članici, temveč v tujini (tako imenovani „nepravi notranji položaji“), s to posledico, da lahko potrošnik, v okviru dopolnitve nacionalnih pravil o pristojnosti, zaradi izpolnitve pogodbenih zahtevkov tožbo proti organizatorju potovanja vloži pri sodišču, na območju katerega ima potrošnik stalno prebivališče?

____________

1 UL 2012, L 351, str. 1.