Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 11.8.2020 – B v. Udlændingenævnet

(asia C-379/20)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Valittaja: B

Vastapuoli: Udlændingenævnet

Ennakkoratkaisukysymys

Estääkö Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen, jonka ovat allekirjoittaneet Ankarassa 12.9.1963 yhtäältä Turkin tasavalta ja toisaalta Euroopan talousyhteisön jäsenvaltiot ja yhteisö ja joka tehtiin, hyväksyttiin ja vahvistettiin yhteisön puolesta 23.12.1963 tehdyllä neuvoston päätöksellä 64/732/ETY,1 liitetyn assosiaation kehittämisestä 19.9.1980 tehdyn ETY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/802 13 artikla ottamasta käyttöön ja soveltamasta uutta kansallista järjestelyä, jonka mukaan jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevan, taloudellisesti aktiivisen Turkin kansalaisen ja hänen viisitoista vuotta täyttäneen lapsensa perheenyhdistäminen edellyttää erityisiä puoltavia syitä, kuten perheen yhtenäisyyteen tai lapsen etuun liittyviä näkökohtia?

____________

1 Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen tekemistä koskeva 23.12.1963 tehty neuvoston päätös 64/732/ETY (EYVL 1964, 271, s. 3685).

2 Assosiaation kehittämisestä 19.9.1980 tehty ETY–Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80 (Ei julkaistu)