Language of document :

Az Østre Landsret (Dánia) által 2020. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B kontra Udlændingenævnet

(C-379/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: B

Alperes: Udlændingenævnet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló, egyrészről a Török Köztársaság, másrészről az EGK tagállamai és a Közösség által 1963. szeptember 12-én Ankarában aláírt, és a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK tanácsi határozattal1 megkötött, jóváhagyott és megerősített megállapodáshoz kapcsolódó, a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80. sz. tanácsi határozat2 13. cikkével az olyan új nemzeti intézkedés bevezetése és alkalmazása, amely alapján a szóban forgó tagállamban jogszerűen tartózkodó, gazdaságilag aktív török állampolgár és 15 éves gyermekének családegyesítése attól a feltételtől függ, hogy különleges okok – többek között a család egysége és a gyermek mindenek felett álló érdeke – a családegyesítés mellett szóljon?

____________

1     Az EGK–Törökország közötti társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80. sz. társulási tanácsi határozat

2     Az Európai Közösségek tagállamai társadalombiztosítási rendszerének török munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80. sz. társulási tanácsi határozat (HL 1983. C 110., 60. o.).