Language of document :

2020 m. rugpjūčio 11 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B / Udlændingenævnet

(Byla C-379/20)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: B

Atsakovė: Udlændingenævnet

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/801 dėl asociacijos plėtros, siejamo su Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos steigimo susitarimu, kurį 1963 m. rugsėjo 12 d. Ankaroje pasirašė Turkijos Respublika, EEB valstybės narės ir Bendrija, ir kuris Bendrijos vardu buvo sudarytas, aprobuotas bei patvirtintas 1963 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimu 64/732/EEB2 , 13 straipsnį draudžiama nustatyti ir taikyti naują nacionalinę priemonę, pagal kurią tam tikroje valstybėje narėje teisėtai gyvenantis ekonomiškai aktyvus Turkijos pilietis gali susijungti su savo 15 metų amžiaus vaiku tik jeigu toks susijungimas grindžiamas labai specifiniais pagrindais, įskaitant su šeimos vientisumu ir vaiko interesais susijusius pagrindus?

____________

1     1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/80 dėl asociacijos plėtros, siejamas su Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos steigimo susitarimu (OL C 110, 1983, p. 60).

2     1963 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos susitarimo sudarymo (OL 217, 1964 12 29, p. 3685; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 11 t., p. 10).